Jak pomagamy

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako
zadania własne gminy.

W szczególności do zadań tych należy:

  • zapewnienie pensjonariuszom dziennego pobytu bez noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad),

  • zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które nie korzystają z dziennego pobytu,

  • zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji,

  • zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej,

  • organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem i możliwościami placówki,

  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

width=